Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Warszawa - sprawdź miejscowy plan miasta Warszawa

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Warszawa? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Warszawa.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Warszawa.

MPZP Warszawa
Mapa MPZP miasta Warszawa

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawa.

MPZP Warszawa

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Warszawa i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Warszawa prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Warszawy. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Warszawa.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Warszawa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Warszawa obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Warszawa z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy

0

401 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Warszawa, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Warszawa, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

22326 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawa - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Warszawa z podziałem na lata

Rejestr MPZP Warszawa

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Warszawa. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXXVII/2505/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala WolskiegoLXXVII/2505/20239-2-2023
Uchwała nr LXXV/2477/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu ZawiszyLXXV/2477/202312-1-2023
Uchwała nr LXXV/2476/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – część ALXXV/2476/202312-1-2023
Uchwała nr LXXV/2478/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 15/2 z obrębu 2-03-09LXXV/2478/202312-1-2023
Uchwała nr LXXIII/2411/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola WawerskiegoLXXIII/2411/20228-12-2022
Uchwała nr LXXIII/2414/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru GołąbkiLXXIII/2414/20228-12-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Warszawie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Warszawa odpowiada prezydent miasta Warszawa. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Warszawa nie obowiązuje, to urząd miasta Warszawa wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Warszawie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Warszawa z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Warszawa na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Warszawy. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Warszawa!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Warszawa