Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Warszawy. Co warto zobaczyć w Warszawie

Chcesz poznać zabytki Warszawy? Oto rejestr zabytków Warszawy! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Warszawie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Warszawa.

Mapa zabytków Warszawy
Mapa z zabytkami miasta Warszawa

Co warto zobaczyć w Warszawie - zabytki Warszawy

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Warszawie? Dowiedz się, czy w Warszawie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Warszawy.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Warszawy.

Zabytki w Warszawie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Warszawie.

Zabytki Warszawy
Liczba zabytków w mieście Warszawa z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Warszawie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Warszawy w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Warszawie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Warszawy,
 • MPZP Warszawy,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Warszawie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Warszawie?

Ochroną zabytków w Warszawie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Warszawie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Warszawy.
 2. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi gminną ewidencję zabytków Warszawy, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Warszawa zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Warszawy

Gminną ewidencję zabytków Warszawy prowadzi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Warszawy?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Warszawy następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Warszawy nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Warszawy oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Warszawy. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Warszawy nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Warszawy, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Warszawa, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Warszawa dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Warszawa z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Warszawa!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Warszawie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 4

Zamek Królewski


Warszawa, plac Zamkowy 4

Zamek średniowieczny Powstanie siedziby książąt mazowieckich na miejscu dzisiejszego Zamku Królewskiego przypisuje się (...)

Kościół par. pw. św. Andrzeja Boboli


Warszawa, Nobla 16

Kościół prezentuje wartość historyczną i artystyczną.Budynek jest pierwszym i głównym kościołem Saskiej Kępy, a historia (...)

Pałac w Wilanowie, antykamera królowej


Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Antykamera Marii Kazimiery należy do najstarszej części pałacu wilanowskiego.Została wzniesiona pod kierunkiem Augustyna (...)

Pałac w Wilanowie, sypialnia króla


Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Sypialnia Króla Jana III Sobieskiego mieści się w najstarszej części pałacu w Wilanowie wzniesionej wg projektu architekta (...)

Łazienki Królewskie, ermitaż


Warszawa, Myśliwiecka 1A

Ermitaż wzniesiony został przed 1683 r. według projektu architekta Tylmana z Gameren na terenie dawnego zwierzyńca (...)

Domek Murgrabiego w zespole pałacu Szustrów


Warszawa, Morskie Oko 2

Budynek stanowi oficynę pałacu należącego do zabytkowego zespołu będącego pozostałością po osiemnastowiecznej podmiejskiej (...)

Gołębnik z bramą w zespole pałacu Szustrów


Warszawa, Puławska 59

Pawilon stanowi część zabytkowego zespołu będącego pozostałością po osiemnastowiecznym założeniu pałacowo-parkowym powstałym (...)

Zespół klasztorny bernardynów


Warszawa, Krakowskie Przedmieście 68

Pobernardyński zespół klasztorny w Warszawie, w znacznej części ocalały ze zniszczeń II wojny światowej stanowi niezwykle (...)

Zespół kościoła pw. św. Marii Magdaleny


Warszawa, Wólczyńska 64

Kościół p.w.św.Marii Magdaleny na Wawrzyszewie jest jedną z najstarszych świątyń w granicach dzisiejszej Warszawy.

Zabudowa ulicy Wieniawskiego


Warszawa, H. Wieniawskiego

Zabudowa ulicy Wieniawskiego w całości zaprojektowana przez warszawskiego architekta Mariana Kontkiewicza jako symetryczna (...)

Zespół klasztorny kamedułów


Warszawa, Dewajtis 3

Zespół klasztoru kamedułów na warszawskich Bielanach wyróżniają wyjątkowe wartości artystyczne i historyczne.

Mauzoleum Szustrów


Warszawa

Pawilon jest najmłodszym budynkiem należącym do zabytkowego zespołu będącego pozostałością założenia pałacowo-parkowego (...)

Pałac Szustrów


Warszawa, Morskie Oko 2

Pałac należy do zabytkowego zespołu będącego pozostałością po podmiejskiej rezydencji powstałej w XVIII wieku dla Izabeli (...)

Domek Mauretański w zespole pałacu Szustrów


Warszawa, Puławska 55

Pawilon stanowi część zabytkowego zespołu będącego pozostałością po osiemnastowiecznym założeniu pałacowo-parkowym powstałym (...)

Pałac Koniecpolskich, Radziwiłłów, (Namiestnikowski), Rady Ministrów ob. Prezydencki


Warszawa, Krakowskie Przedmieście 46/48

Pałac pełniący dziś rolę siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej wyróżnia się okazałą i efektowną bryłą wśród wielu zabytkowych (...)

Park Promenada - Morskie Oko, teren dawnego Parku Szustra i parku Promenada oraz powojennego parku Morskie Oko


Warszawa, Puławska 55-59

Park Promenada-Morskie Oko jest miejskim zespołem parkowym ukształtowanym na bazie podmiejskiej rezydencji z XVII w.

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego


Warszawa, Krakowskie Przedmieście 46/48

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego jest dziełem Bertela Thorvaldsena wybitnego rzeźbiarza, przedstawiciela nurtu (...)

Pałac letni ogrodu Na Górze tzw. Loża Masońska, Willa Bohdana Pniewskiego, ob. Muzeum Ziemi


Warszawa, Al. Na Skarpie 27

Obiekt powstał jako pałac letni ogrodu „Na Górze” projektu wybitnego twórcy przełomu XVIII i XIX w.

Zespół klasztorny Bernardynów


Warszawa, Czerniakowska 2/4

Kościół z klasztorem powstały wg proj.Tylmana van Gameren na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego stanowi kompletny (...)

Kościół św. Elżbiety, ob. Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej


Warszawa, Przyczółkowa 29

Parafia w Powsinie jest jedną z najstarszych w archidiecezji warszawskiej.Obecny neobarokowy kościół powstały z przekształcenia (...)

strona 1 / 4

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: