Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Warszawa  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Warszawa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Warszawa.

Mapa Geoportal Warszawa
Mapa z granicą miasta Warszawa
herb miasta Warszawa

Dane urzędu

Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPl. Bankowy 3\5Warszawa, 00-950

Tel: 22 4431000

Fax: 22 4431002

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMSTWarszawa/skrytka

E-mail: gabinetprezydenta@um.warszawa.pl

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Warszawa: 1465011

Witryna: www.um.warszawa.pl

Władze lokalne: Prezydent Rafał Trzaskowskiidomagala@um.warszawa.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Warszawy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Warszawa to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Warszawa na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Warszawy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Warszawy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Warszawy

Miasto Warszawa w liczbach

Powierzchnia miasta Warszawa*

517 km2

3 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Warszawa*

1 794 166 mieszkańców

1 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Warszawa*

3 469 mieszkańców na km2

5 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Warszawa

Geoportal Warszawa prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Warszawa, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Warszawa.

Dostęp do danych Geoportalu Warszawa

Jak powstał Geoportal miasta Warszawa?

Geoportal Warszawa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Warszawa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Warszawa.

Geoportal Warszawa umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Warszawa oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Warszawa, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Warszawa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Warszawa?

Informacje na Geoportalu Warszawa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Warszawa?

Korzyści z Geoportalu Warszawa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Warszawa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Warszawa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Warszawa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Warszawie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Warszawy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Warszawa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Warszawa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Warszawa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Warszawy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Warszawy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Warszawa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Warszawa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Warszawie.

  Geoportal miasta Warszawa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Warszawa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Warszawie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Warszawa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Warszawie.

  W Geoportalu Warszawa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Warszawa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Warszawie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Warszawa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Warszawa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Warszawa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Warszawa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Warszawa. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Warszawa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Warszawa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Warszawa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Warszawie. W Geoportalu miasta Warszawa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Warszawie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Warszawa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Warszawa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Warszawa.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Warszawa, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Warszawa. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Warszawa.

 • Zabytki w mieście Warszawa

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Warszawa. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Warszawa oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Warszawa.

 • Informacje o wyborach w mieście Warszawa

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Warszawa. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Warszawa i wiele istotnych informacji.

Geoportal Warszawa dla mieszkańców

Geoportal Warszawa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Warszawa. Na mapie Warszawy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Warszawa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Warszawa. Korzystając z map Geoportalu miasta Warszawa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Warszawa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Warszawa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Warszawa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować