Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Warszawa w liczbach

Geoportal Warszawa

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Warszawa

Warszawa, miasto w województwie mazowieckim, powiat Warszawa.

Powierzchnia miasta Warszawa wynosi 517 km2, zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Warszawa zamieszkuje 1 794 166 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Warszawa wynosi 3 469, jest 5 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Warszawa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Warszawa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Warszawa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Warszawa: 5173
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Warszawa: 10,0932
Lesistość w % w mieście Warszawa: 14,01748
Ludność na 1 km2 w mieście Warszawa: 3 4695
Liczba ludności ogółem w mieście Warszawa: 1 794 1661
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Warszawa: 2,0503
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Warszawa: 2,7-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Warszawa: 2,1-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Warszawa: 18,54-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Warszawa: 51,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Warszawa: 26511
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Warszawa: 18,33
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Warszawa: 129,4-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Warszawa: 4081
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Warszawa: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Warszawa: 1 008,2228
Przedszkola bez specjalnych w mieście Warszawa: 8081
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Warszawa: 568,818
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Warszawa: 59,02436
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Warszawa: 0,72227
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Warszawa: 12 2431
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Warszawa: 10 750-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Warszawa: 9 901-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Warszawa: 9 153-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Warszawa: 74,12071
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Warszawa: 63,7668
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Warszawa: 74,1839
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Warszawa: 63,7748
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Warszawa: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Warszawa: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Warszawa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Warszawa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Warszawa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.